محمد مهدي پوينده on آذر ۱ام, ۱۳۹۳

بنام خداوند بخشنده و بخشایشگر حمایت اعتدالی از تولید   امروز در یک ماموریت کاری به یکی از شرکت‌های دانش بنیان در شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سِگزی) رفتیم تا از مراحل تولید قطعات سفارش داده شده به این شرکت و میزان پیشرفت کار بازدید کنیم و رعایت الزامات فنی مورد نظر سازمان متبوع را […]

ادامه‌ی متن حمایت اعتدالی از تولید

محمد مهدي پوينده on مرداد ۱۰ام, ۱۳۸۶

بنزین ثروت عمومی است و این ثروت در انحصار ۵ میلیون دارنده خودروی سواری نیست و نباید باشد. در حقیقت دولت با سهمیه‌بندی بنزین قصد دارد عدالت را در این زمینه برقرار سازد و یارانه‌ای که سال‌ها به قشر خاصی اختصاص یافته بود را اینک برای همه مردم مصروف سازد.

ادامه‌ی متن بنزین و خودرو