محمد مهدي پوينده on فروردین ۱۶ام, ۱۳۹۴

بنام پروردگار هستی بخش درباره بیانیه لوزان نتیجه چندین ماه مذاکرات هسته ای فشرده در دولت یازدهم صدور بیانه لوزان بود که به دلیل متن های متعدد و متناقض منتشر شده از طرفین مذاکره دارای ابهامات فراوان است و هرچند به دلیل بی صداقتی طرف های غربی باید به اظهارات مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران […]

ادامه‌ی متن درباره بیانیه لوزان