محمد مهدي پوينده on شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۳

طاقتــم طاق شـد و از تــو نیـامد خبــری      جگــرم آب شـد و از تـــو نیـامــد خبــری عاشقانی که مدام از فرجت می گفتنـد       عکس شان قاب شد و از تو نیامد خبری . .

ادامه‌ی متن جمعه های انتظار