محمد مهدي پوينده on فروردین ۵ام, ۱۳۹۲

دلم به یـاد مــدینــــه بهانــه می​گیـــرد           سـراغ بــاغ گـلی را شبـــانه می​گیرد چه حکمت است که چون نام فاطمه آید        برای گریـــــه دل مـــا بهــــانه می​گیرد . .

ادامه‌ی متن در سوگ بانوی دو عالم