محمد مهدي پوينده on خرداد ۲۳ام, ۱۳۸۹

بنام پروردگار قادر و بی‌همتا ضرورت بازنگری تعطیلات رسمی کشور در سال همت مضاعف وکار مضاعف با درایت و تیزبینی مقام معظم رهبری در ملقب نمودن سال ۸۹ به «همت مضاعف، کار مضاعف» فرصتی مهیا شد تا بار دیگر نگاه‌ها متوجه تعطیلات رسمی کشور و ضرورت یا عدم ضرورت وجود آن شود و کاهش تعطیلات […]

ادامه‌ی متن ضرورت بازنگری تعطیلات رسمی کشور