محمد مهدي پوينده on آبان ۱۵ام, ۱۳۸۸

یا من اسمه دواء و ذکره شفاء دردم از یار است و درمان نیز هم سلامی دوباره حضور دوستان و مخاطبان عزیز و گرامی «عصر انتظار» چند هفته ایست که بواسطه بیماری و اقدامات درمانی لازم نتوانسته بودم وبلاگم را بروز کنم یا نامه‌های دوستان را پاسخ دهم و در این مدت نیز دوستان زیادی […]

ادامه‌ی متن دردم از یار است و درمان نیز هم