محمد مهدي پوينده on تیر ۲۸ام, ۱۳۸۸

بنام ایزد منان پروژه‌ی اعتمادسازی در نماز جمعه خطابه‌ی آقای هاشمی در جمعه‌ای که گذشت نکات درخور توجهی داشت. هرچند زمینه‌سازی‌های مختلفی توسط رسانه‌های داخلی و خارجی برای این نماز جمعه شده بود و تریبون بسیاری از اپوزیسیون داخلی و خارجی منتظر بودند تا پس از کروبی و موسوی، یاران دیروز انقلاب، این‌بار «رئیس مجمع […]

ادامه‌ی متن پروژه‌ی اعتمادسازی در نماز جمعه