محمد مهدي پوينده on مرداد ۱۰ام, ۱۳۸۶

بنزین ثروت عمومی است و این ثروت در انحصار ۵ میلیون دارنده خودروی سواری نیست و نباید باشد. در حقیقت دولت با سهمیه‌بندی بنزین قصد دارد عدالت را در این زمینه برقرار سازد و یارانه‌ای که سال‌ها به قشر خاصی اختصاص یافته بود را اینک برای همه مردم مصروف سازد.

ادامه‌ی متن بنزین و خودرو