محمد مهدي پوينده on تیر ۳ام, ۱۳۸۶

به نام خداوند یکتا (این مطلب در تاریخ ۳/۴/۸۶ نگاشته شده و در هفته نامه شمس منتشر شده است) نتایج انتخابات سوم تیر بیانگر خواست و اراده ملت برای تغییر در گفتمان حاکم، تغییر در برنامه‌ها، دگرگونی در مدیران، و دگرگونی در شیوه‌ها و راهکارهای اجرایی و بازگشت و توجه مجدد به شعارهای اصلی و […]

ادامه‌ی متن سوم تیر، انقلاب سوم